ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - OIKONOMIA - Ανάπτυξη -

Η Περιφερειακή Αγορά Λεχαίου Κορινθίας έγινε θέμα ... διαγωνισμού

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ως θέμα της εργασίας ορίζεται η Εξέταση προοπτικών αξιοποίησης της ανενεργού Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου Κορινθίας και μετατροπής της σε Εμπορευματικό Σταθμό Συνδυασμένων Μεταφορών.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό φοιτητών και νέων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν σε Σχολές ή Τμήματά τους Τομέα ή Κατεύθυνση Σπουδών Μεταφορών 1ος Ετήσιος Διαγωνισμός Ακαδημαϊκής περιόδου 2016 - 2017

Θέμα Διαγωνισμού: Εξέταση προοπτικών αξιοποίησης της ανενεργού Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου Κορινθίας και μετατροπής της σε Εμπορευματικό Σταθμό Συνδυασμένων Μεταφορών

1. Η θεσμοθέτηση του Βραβείου Δημητρίου Τσαμπούλα Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών, επιθυμώντας να τιμήσει τον εκλιπόντα Καθηγητή του Ε.Μ.Π. και στενό συνεργάτη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ και των Ελληνικών Επιμελητηρίων Δ. Τσαμπούλα για το πολυετές έργο και την προσφορά του στις ελληνικές μεταφορές, αποφάσισε τη θεσμοθέτηση ετήσιου Βραβείου Μεταφορών Δημητρίου Τσαμπούλα μεταξύ φοιτητών και νέων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν σε Σχολές ή Τμήματά τους Τομέα ή Κατεύθυνση/Εμβάθυνση Σπουδών στις Μεταφορές.

Το βραβείο απονέμεται κατόπιν σχετικού διαγωνισμού στην καλύτερη εργασία που θα εκπονηθεί από φοιτητή, ή ομάδα φοιτητών ή νέο(ους) απόφοιτο(ους) των παραπάνω αναφερόμενων Πανεπιστημίων. Το θέμα του διαγωνισμού θα καθορίζεται ετησίως.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ως θέμα της εργασίας ορίζεται η Εξέταση προοπτικών αξιοποίησης της ανενεργού Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου Κορινθίας και μετατροπής της σε Εμπορευματικό Σταθμό Συνδυασμένων Μεταφορών.

2. Πλαίσιο του θέματος του διαγωνισμού του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 Η Περιφερειακή Αγορά Κορίνθου (ΠΑΚ), αποτέλεσε μαζί με άλλες τρεις Περιφερειακές Αγορές (Χανίων, Βόλου και Κουλούρας Ημαθίας), τον πιλότο σχετικής πρότασης για τη δημιουργία δεκατεσσάρων Περιφερειακών Αγορών στην Ελληνική Περιφέρεια.

Στο τέλος της δεκαετίας του 1990 η κατασκευαστική επένδυση των 4 Περιφερειακών Αγορών είχε ολοκληρωθεί σε συνολικό ποσοστό περίπου 85%. Ειδικότερα στην Κορινθία, η Περιφερειακή Αγορά βρίσκεται στο κέντρο του Νομού, καταλαμβάνοντας χώρο 100 περίπου στρεμμάτων.

Χωροταξικά, βρίσκεται μεταξύ δύο λιμένων (Κιάτου και Κορίνθου), έχοντας άμεση πρόσβαση σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες (Ολυμπία Οδός, Αυτοκινητόδρομος Μορέας) και σιδηρόδρομο.

Αρχικός στόχος κατασκευής της ΠΑΚ ήταν η δημιουργία ενός κέντρου για την προβολή και προώθηση του συνόλου των αγροτικών προϊόντων του Νομού Κορινθίας και της Πελοποννήσου. Η δυναμική της ΠΑΚ προερχόταν από τη γεωγραφική της θέση, ταυτόχρονα με την προοπτική της προώθησης Κορινθιακών (και εν γένει Πελοποννησιακών) αγροτικών προϊόντων προς την συνεχώς διογκούμενη αγορά της Αττικής.

Η ολοκλήρωση του σχεδίου κατασκευής της ΠΑΚ δεν επετεύχθη. Η κυριότητά της ανήκε στην Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συν/σμών Διαχείρισης Νωπών Προϊόντων (ΣΚΟΠ), η οποία λύθηκε με τον Ν.2538/1997 Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997).

Το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας ήταν ανεπιτυχές, καθώς είχε οφειλές προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία χρηματοδότησε την κατασκευή της ΠΑΚ, οι οποίες ξεπερνούσαν τα 2 δις. δραχμές., με αποτέλεσμα η ΠΑΚ να τεθεί σε εκκαθάριση.

1 Το 1999, με τον Ν. 2732/1999 Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 154/Α/30-7-1999), η ΠΑΚ περιήλθε κατά 100% στην κυριότητα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η εθελοντική συμμετοχή της τελευταίας στη διαγραφή του δημοσίου χρέους κατά 53,5% (PSI) είχε καταλυτική επίπτωση στα ίδια κεφάλαια και στην κεφαλαιακή επάρκεια της.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών που όρισαν η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με σκοπό την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η Τράπεζα Πειραιώς απορρόφησε το υγιές τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας, στα τέλη Ιουλίου 2012.

Συνέπεια αυτού και ύστερα από εκδηλωθέν ενδιαφέρον του οικείου Επιμελητηρίου Κορινθίας, κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και η αναζήτηση προοπτικών σχετικά με την πιθανή αξιοποίηση της ΠΑΚ σήμερα ως Εμπορευματικού Σταθμού Συνδυασμένων Μεταφορών.

3. Στόχοι του θέματος του διαγωνισμού ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 Ο στόχος του παρόντος διαγωνισμού και συνάμα το θέμα της αντίστοιχης εργασίας είναι:

• Η εξέταση του ιδιοκτησιακού και διοικητικού καθεστώτος της ΠΑΚ σήμερα και οι δυνατότητες αλλαγής του, προκειμένου να αξιοποιηθεί για άλλη παρεμφερή χρήση

• Η εξέταση της σκοπιμότητας ολοκλήρωσης κατασκευής και λειτουργίας της ΠΑΚ ως Εμπορευματικός Σταθμός Συνδυασμένων Μεταφορών και της συνακόλουθης βιωσιμότητας της. Το τελικό ζητούμενο από την εργασία αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα: Είναι δυνατή η αξιοποίηση του ανενεργού αυτού συγκροτήματος και των συγκεκριμένων εγκαταστάσεών του και η μετατροπή του σε ένα βιώσιμο Εμπορευματικό Σταθμό Συνδυασμένων Μεταφορών;

Υποβολή υποψηφιότητας και Προσχεδίου Εργασίας - Προεπιλογή βέλτιστων προτάσεων (short list). Προκειμένου για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα γίνεται κατάθεση των υποψηφιοτήτων είτε μεμονωμένων διαγωνιζομένων είτε ομάδων έργου, με τη συμπλήρωση και αποστολή σχετικής δήλωσης συμμετοχής.

Η δήλωση συμμετοχής θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου pdf, ενώ η αποστολή της θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποστέλλονται οι δηλώσεις συμμετοχής είναι: award@eesym.gr.

Ερωτήματα από τους διαγωνιζόμενους θα γίνονται δεκτά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση award@eesym.gr, μέχρι 15.11.2016. Οι διοργανωτές θα απαντήσουν στα ερωτήματα των διαγωνιζομένων μέχρι τις 20.11.2016, κοινοποιώντας τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σε όλους τους διαγωνιζόμενους.

Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδων, η κοινοποίηση θα γίνει στον ορισθέντα εκπρόσωπο της κάθε ομάδας.

ΠΗΓΗ: http://www.diorismos.gr/ekpaideush/26461/vraveio-metaforon-gia-foitites-kai-neoys-apofoitoys-ellinikon-aei

ΚΟΡΥΦΗ