ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ -

Η αστυνόμευση στην Κόρινθο το 1908

Παλαιότερα τον δημαστυνόμο διόριζε ο δήμαρχος, γιατί το δικαίωμα του «αστυνομείν» ανήκε σ΄αυτόν. Και οι δυό τους ενωμένοι,αποτελούσαν πολύ σοβαρή δύναμη απέναντι στον κάθε αντιπολιτευόμενο, που «ουδεμίαν σωτηρίαν» είχε...

ΚΟΡΥΦΗ