ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Σκουπίδια -

Γ. Τσιρώνης - “Η ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τα απορρίμματα είναι εκτός στόχου”

Και πρόσθεσε ότι υπάρχει σοβαρό νομικό κενό, καθώς «το σχέδιο το έχει εκπονήσει η Περιφέρεια, χωρίς να έχει την αρμοδιότητα και χωρίς να έχει διαπιστωθεί η αδυναμία του αρμόδιου ΦΟΔΣΑ.

ΚΟΡΥΦΗ