ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Περιφέρεια -

Γ. Μανώλης .... θα γκρεμίσω το Τατουλιστάν

Ο Γιάννης Μανώλης αναμένεται να παρουσιάσει τις επόμενες μέρες τους υποψηφίους, οι οποίοι θα είναι από όλους τους χώρους

ΚΟΡΥΦΗ