ΑΓΡΟΤΙΚΑ -

Ευφυής γεωργία: Συνάντηση κορυφής στο Κιάτο Κορινθίας

Έντονο ενδιαφέρον από την ευρωπαϊκή αμπελουργική κοινότητα

Προστιθέµενη αξία στο προϊόν, προτίµηση από τους καταναλωτές, απόκτηση ανταγωνιστικού συγκριτικού πλεονεκτήµατος, διείσδυση σε νέες αγορές, µείωση του κόστους παραγωγής, βελτίωση παραγωγικότητας, περιορισµός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προσέλκυση νέων στην ύπαιθρο, βιωσιµότητα.

Αυτά ήταν µερικά από τα ζητήµατα που οδήγησαν στελέχη της ΕΕ και της ευρωπαϊκής αµπελουργίας την προηγούµενη Παρασκευή στο Κιάτο Κορινθίας για να παρακολουθήσουν την εφαρµογή ευφυούς γεωργίας gaiasense στην αµπελοκαλλιέργεια.

Μία εφαρµογή που έχει παρουσιαστεί σε διάφορες ευρωπαϊκές συναντήσεις και έχει προκαλέσει τέτοιο ενδιαφέρον, που κάποιοι ζήτησαν να την «αξιολογήσουν» στα αµπελοτόπια. Και αυτοί οι «κάποιοι» ήταν «εκλεκτοί». Ένας εξ αυτών, ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πιερ Μπασκού, αρμόδιος για τη Βιωσιμότητα και την Εισοδηματική Στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας. 

Βασικός σκοπός της επίσκεψης ήταν η αποτίµηση της λειτουργικότητας του συστήµατος, καθώς η νέα ΚΑΠ θα προβλέπει τη γενικευµένη χρήση της ευφυούς γεωργίας στην παραγωγή. Επιπλέον, όπως τόνισε, οι εφαρµογές αυτές χρησιµοποιούνται και ως µέσο µέτρησης των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας Διαστήµατος που παρέχει η ΕΕ.

Τέλος, οι τεχνολογίες αυτές θα χρησιµοποιηθούν πολύ πιο συστηµατικά για την παρακολούθηση της εφαρµογής της ΚΑΠ και την απλούστευσή της, κάτι που ανήκει άµεσα στον δικό του τοµέα ευθύνης.

Σταχυολογώντας όσα προκάλεσαν τη µεγαλύτερη εντύπωση, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τα εξής:

  1. Πρώτον, τη ζωντανή παρακολούθηση όλων των σταδίων υλοποίησης της εφαρµογής, δηλαδή:
  2. Τη συγκέντρωση δεδοµένων µέσω αισθητήρων που έχουν εγκατασταθεί σε έναν αµπελώνα.
  3. Τη µετάδοσή τους µέσω του εγκατεστηµένου σταθµού σε ένα κεντρικό σύστηµα για τη µετέπειτα επεξεργασία τους και τη σύνδεσή τους µε δεδοµένα που προέρχονται από δορυφόρο της Ευρωπαϊκής yπηρεσίας Διαστήµατος.
  4. Την αναµετάδοση όλων των δεδοµένων αυτών στην εγκατάσταση του συνεταιρισµού Πήγασος 7grapes στο Κιάτο, σε πραγµατικό χρόνο.
  5. Τη δυνατότητα παροχής εξειδικευµένων, συµβούλων σε ζητήµατα βέλτιστης άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας από τον γεωπόνο του συνεταιρισµού, για κάθε αγροτεµάχιο, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του.

Δεύτερον,

  1. την απρόσκοπτη συνεχή λειτουργία του συστήµατος σε 24ωρη βάση, αξιοποιώντας και ενσωµατώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες αιχµής.
  2. τον ακριβή υπολογισµό της άµεσης µείωσης του κόστους παραγωγής, που για την περίοδο 2016-2017 στη συγκεκριµένη περιοχή, έφτασε έως το 30%. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν τα παράλληλα οφέλη από την αύξηση του όγκου παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας, τη διείσδυση στην αγορά κ.λπ.

Ήταν ακριβώς αυτές οι παρατηρήσεις που οδήγησαν στις κοινές διαπιστώσεις των συµµετεχόντων, που παρουσιάζονται στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Για παράδειγµα, ότι η εν λόγω εφαρµογή αποδεικνύει ότι περνάµε από τις πιλοτικές εφαρµογές στην παραγωγική πραγµατικότητα, ή ότι οι εφαρµογές αυτές θα αποτελέσουν συστατικό στοιχείο της νέας ΚΑΠ.

Για τους λόγους αυτούς, όσοι παρευρέθηκαν την περασµένη Παρασκευή στην Κορινθία, φαίνεται να αποφάσισαν ότι θα ενώσουν δυνάµεις και θα συµπορευθούν στη νέα εποχή που ανοίγει η ευφυής γεωργία.

ΠΗΓΗ: http://www.ypaithros.gr

ΚΟΡΥΦΗ