ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Δημοτικά -

Έτοιμο το δίκτυο ύδρευσης στο Βέλο - Ξεκίνησαν έργα στο Καλέτζι

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας με δελτίο Τύπου ανακοινώνει όλοκληρώθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης σε τμήμα της οδού Αγίας Μαρίνας στο Βέλο και θα συνεχισθούν οι εργασίες οδοποιίας ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του τοιχείου αντιστήριξης στο Καλέντζι στα πλαίσια του έργου: "Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου Βόχας"

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας με δελτίο Τύπου ανακοινώνει όλοκληρώθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης σε τμήμα της οδού Αγίας Μαρίνας στο Βέλο και θα συνεχισθούν οι εργασίες οδοποιίας ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του τοιχείου αντιστήριξης στο Καλέντζι στα πλαίσια του έργου: "Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου Βόχας".

Ο Δήμος επίσης προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Βέλου Βόχας. Η ανακοίνωση αναφέρει

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Βέλου Βόχας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βέλου Βόχας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βέλου Βόχας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25
2 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
3 Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10
4 Ανακύκλωση και κομποστοποίηση 25
5 Προληπτική ιατρική για την Τρίτη ηλικία 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Δήμου Βέλου Βόχας
Τηλ. : 2742 360308 / 2741 0 50422
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Μαρίνας 101
Email: voyrliotaki@1306.syzefxis.gov.gr / nikpapage@velovocha.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΚΟΡΥΦΗ