ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Δημοτικά -

Επτά αντιδήμαρχοι στο Άργος

Επίσης, ο δήμαρχος Άργους- Μυκηνών, ανέθεσε στους δημοτικούς συμβούλους, Δημήτριο Κατσένη και Δημήτριο Νταβίλη την ευθύνη λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου, τις υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας καθώς και την εποπτεία οργάνωσης σίτισης απόρων.

Επτά αντιδήμαρχους όρισε σήμερα με απόφασή του, ο δήμαρχος Άργους- Μυκηνών, η θητεία των οποίων αρχίζει από σήμερα έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που ανέλαβαν καθήκοντα αντιδημάρχου και τους μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες είναι, ο Δημήτριος Κρίγγος, με ευθύνη τα οικονομικά του δήμου, ο Πέτρος Μαρλαγκούτσο Πέτρο με ευθύνη τον τομέα της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, ο Αχιλλέας Μπαντανάς με ευθύνη την κοινωνική πολιτική του δήμου και τους τομείς πολιτισμού, τουρισμού και τη διαχείριση των κληροδοτημάτων, ο Θοδωρής Οικονόμου με ευθύνη τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών, ΚΕΠ και κατασκηνώσεων, ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου με ευθύνη τη διεύθυνση δόμησης και ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών και κτηματολογίου, τον Χρήστο Πετσέλη με ευθύνη την καθαριότητα και τον Ηλία Χατζηγεωργίου με ευθύνη την εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού και θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Επίσης, ο δήμαρχος Άργους- Μυκηνών, ανέθεσε στους δημοτικούς συμβούλους, Δημήτριο Κατσένη και Δημήτριο Νταβίλη την ευθύνη λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου, τις υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας καθώς και την εποπτεία οργάνωσης σίτισης απόρων.

ΚΟΡΥΦΗ