ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -

Επιμένει στους 4 όρους η Διυπουργική για την ΤΕΡΝΑ

Η Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Εργων Υποδομής «επιμένει στην ανάγκη να ικανοποιηθούν οι τέσσερις όροι, που έχει θέσει στους συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση», για τη ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΚΟΡΥΦΗ