ΑΓΡΟΤΙΚΑ -

Ενιαίο ασφάλιστρο 80 ευρώ το στρέμμα για διαδοχικές φυτεύσεις στα φυλλώδη

Ειδικότερα σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που περιλαμβάνει η απόφαση ορίζεται ότι η εισφορά για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια για το 2018 διαμορφώνεται στα 80 ευρώ ανά στρέμμα (± 20%).

Σχετικά με τις αλλαγές αυτές μίλησε στο Agronews ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Φάνης Κουρεμπές ο οποίος τόνισε ότι: «έγιναν κάποιες αλλαγές κυρίως όσον αφορά τα φυλλώδη λαχανικά. Πλέον λοιπόν οι παραγωγοί που αλλάζουν μέσα στον χρόνο την καλλιέργεια τους (π.χ. από μαρούλι σε κουνουπίδι) δεν θα πρέπει να πλέον να δηλώνουν την αλλαγή αυτή όπως συνηθιζόταν».

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την τροποποιητική απόφαση για τη Διαδικασία υποβολής ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας-εκτροφής.pdf

Και συμπληρώνει: «στα φυλλώδη η κάθε  καλλιέργεια διαρκεί πολύ λίγο όπως για παράδειγμα σε περιοχές όπως τα Μέγαρα και τον Μαραθώνα. Η ταλαιπωρία λοιπόν ήταν πού μεγάλη οπότε ήταν αίτημα των παραγωγών να υπολογίζεται ένα ασφάλιστρο για όλη την χρονιά ότι καλλιέργεια φυλλωδών και αν είχε κάποιος. Τα ασφάλιστρο ορίζεται στο 4% της ασφαλιζόμενης αξίας».

Ειδικότερα η τροποποιητική απόφαση όσον αφορά τα φυλλώδη λαχανικά αναφέρει: «για τα φυλλώδη λαχανικά, που αφορούν συγκαλλιέργειες ή και διαδοχικές φυτεύσεις χειμερινών κηπευτικών καθορίζεται μια ασφαλιζόμενη αξία, που αντιστοιχεί στο σύνολο της μέσης αξίας της παραγωγής της χειμερινής καλλιεργητικής περιόδου του έτους ασφάλισης».

Στην τροποποιητική απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, αναφέρονται τα εξής:

«Ασφαλιζόμενη αξία» ενός αγροτικού προϊόντος ή ομοειδούς ομάδας προϊόντων φυτικής προέλευσης, είναι το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των στρεμμάτων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια του προϊόντος αυτού ή της ομοειδούς ομάδας προϊόντων, επί την μέση παραγωγή ανά στρέμμα, επί την μέση τιμή ανά κιλό ή άλλη μονάδα μέτρησης. Ειδικότερα για τις καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» και σε «υψηλή κάλυψη» καθορίστηκε μια ασφαλιζόμενη αξία, που αντιστοιχεί στο σύνολο της μέσης αξίας της παραγωγής της καλλιεργητικής περιόδου του έτους ασφάλισης.

Για τα «φυλλώδη λαχανικά», που αφορούν συγκαλλιέργειες ή και διαδοχικές φυτεύσεις χειμερινών κηπευτικών καθορίζεται μια ασφαλιζόμενη αξία, που αντιστοιχεί στο σύνολο της μέσης αξίας της παραγωγής της χειμερινής καλλιεργητικής περιόδου του έτους ασφάλισης.

Για το ζωικό κεφάλαιο ο όρος «ασφαλιζόμενη αξία» σημαίνει το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των ζώων επί την αξία του δηλούμενου ζωικού κεφαλαίου ανά είδος ή κατηγορία.

Η περίπτωση α) της παρ. 1 του άρθρου 8 (προϋποθέσεις αποζημίωσης – κυρώσεις) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του έτους ασφάλισης, η εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του έτους ασφάλισης και η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών των δυο παρελθόντων ετών, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. για ζημιές στη φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο που προκλήθηκαν το έτος ασφάλισης.».

Η περίπτωση β) της παρ. 1 του άρθρου 8(προϋποθέσεις αποζημίωσης – κυρώσεις ) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Ειδικότερα και προκειμένου για καλλιέργειες υπό κάλυψη, θα πρέπει επιπρόσθετα για τα δυο προηγούμενα έτη να μην έχει ζητηθεί εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη.»

Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 (προϋποθέσεις αποζημίωσης – κυρώσεις) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις περιπτώσεις αυτές ο κτηνοτρόφος θα δικαιούται αποζημίωση εφόσον έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα την εισφορά του προηγούμενου έτους και έχει εξοφλήσει τις ειδικές ασφαλιστικές εισφορές των δυο(2) ετών που προηγούνται.»

Το δεύτερο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 8, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ.9 της αριθ. 5435/72617/24-6-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1931) αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικότερα στις περιπτώσεις ζημιών σε μόνιμες καλλιέργειες και Ζωικό Κεφάλαιο, από αίτια ασφαλιστικά καλυπτόμενα από τον ΕΛ.Γ.Α., θα γίνεται πάντοτε ο συγκεκριμένος έλεγχος, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.»

ΚΟΡΥΦΗ