ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Δημοτικά -

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Ενήλικες στο Ξυλόκαστρο

Αγγλικά για τον τουρισμό, Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία, Χρηματοδοτικά προγράμματα για αγροτικές δραστηριότητες, Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία κλπ. ανάμεσα στα στους τίτλους προγραμμάτων

ΚΟΡΥΦΗ