ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ -

Δυτική Ελλάδα: Συνεργασία με τις Ενώσεις Ξενοδόχων για την περαιτέρω ανάπτυξη του Τουρισμού

εκφράστηκε, επίσης, η βούληση για διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου, με στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη και προβολή των Περιφερειών μας, καθώς και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους

ΚΟΡΥΦΗ