ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Σκουπίδια -

Δεν θα καταλήξουν στο Λεβίδι τα απορρίμματα της Τρίπολης

Ωστόσο, προσώρας, παρότι έχει αποκλειστεί η "λύση" της απόρριψης των απορριμμάτων στον ΧΑΔΑ Λεβιδίου δεν έχει αποφασιστεί που θα καταλήξουν τα σκουπίδια της Τρίπολης.

Τα απορρίμματα που έχουν συσσωρευθεί στην Τρίπολη δεν θα καταλήξουν στον χώρο ανεξέλεγκτης ταφής απορριμμάτων του Λεβιδίου, όπως, αρχικά, είχε αποφασιστεί, γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερα έντονες αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής. Αυτό αποφάσισαν σήμερα σε συνάντησή τους ο Υπουργός Αναπληρωτής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης με τον Δήμαρχο Τρίπολης, Δημήτρη Παυλή. 

Ωστόσο, προσώρας, παρότι έχει αποκλειστεί η "λύση" της απόρριψης των απορριμμάτων στον ΧΑΔΑ Λεβιδίου δεν έχει αποφασιστεί που θα καταλήξουν τα σκουπίδια της Τρίπολης.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, "η όξυνση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Τρίπολης, ο οποίος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, προκάλεσε την εκ νέου παρέμβαση του Υπουργού Αναπληρωτή Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τον Δήμαρχο Τρίπολης, Δημήτρη Παυλή". 

Στην συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος το οξυμένο και συνεχιζόμενο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, η ανάγκη αποκατάστασης των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στην Αρκαδία (και ιδιαίτερα στον μεγάλης έκτασης ανενεργό ΧΑΔΑ στο «Πλάτωμα»), η εφαρμογή προγράμματος προσωρινής διαχείρισης των αποβλήτων με προεπεξεργασία σε νόμιμο αδειοδοτημένο χώρο, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία νέων ΧΑΔΑ και η ενίσχυση και επέκταση του έργου της ανακύκλωσης με νέο εξοπλισμό και ενέργειες μείωσης του διαχειριστικού κόστους. 

Ο Δήμαρχος Τρίπολης έθεσε υπ’ όψη του Υπ. Αν. ΠΑΠΕΝ τις προτάσεις της νέας δημοτικής αρχής για την επίλυση του προβλήματος και ζήτησε υποστήριξη στις προσπάθειες που καταβάλλει. 

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την διάρκεια έκτακτης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 13.2.2015 στην Τρίπολη ο Υπ. Αν. ΠΑΠΕΝ πρότεινε, από την πρώτη στιγμή, την άμεση μεταφορά των απορριμμάτων σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους υγειονομικής ταφής και απευθύνθηκε σε πιθανούς προσωρινούς αποδέκτες, επικαλούμενος λόγους δημόσιας υγείας, κατανόησης και αλληλεγγύης. 

Πρόγραμμα ενεργειών

Στην σημερινή συνάντηση ορίσθηκε το πλαίσιο ενός προγράμματος ενεργειών, με στόχο τη διαμόρφωση αποτελεσματικών διαχειριστικών λύσεων, περιβαλλοντικά ορθών και προς όφελος των δημοτών που έχουν ως εξής.

1. Στην αναζήτηση λύσεων άμεσης και επείγουσας μεταφοράς των απορριμμάτων που έχουν συσσωρευτεί στην πόλη δεν περιλαμβάνεται ο ανενεργός ΧΑΔΑ στη θέση «Μαγούλα» Λεβιδίου. Αυτή η πρόταση, μεταξύ των άλλων, θα επέσυρε και την επιβολή πρόσθετων χρηματικών κυρώσεων σε βάρος της χώρας και του δήμου. 

2. Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση του καθαρισμού και της περίφραξης του ανενεργού ΧΑΔΑ στο Λεβίδι, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω απόθεση απορριμμάτων και υποβάθμισή του. 

Παράλληλα, επιβάλλεται η επίσπευση της υλοποίησης των έργων αποκατάστασης του συγκεκριμένου ΧΑΔΑ καθώς και όλων των άλλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί από κοινοτικούς πόρους εξαντλείται το 2015. 

3. Ο Δήμος Τρίπολης προωθεί στη θέση «Μεγαβούνι» Βαλτετσίου Τρίπολης διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενδιάμεσης προσωρινής διαχειριστικής λύσης (διαλογή ανακυκλώσιμων – κομποστοποίηση οργανικού κλάσματος – δεματοποίηση υπολειμμάτων) για την κάλυψη των αναγκών του μέχρι την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Περιφερειακού Σχεδιασμού. 

Σκοπός της προεπεξεργασίας είναι η μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων με ανακύκλωση μέρους αυτής και δημιουργία εδαφοβελτιωτικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την επικάλυψη του ΧΑΔΑ κατά την αποκατάστασή του. Πρέπει να οδηγεί σε μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης και παράλληλα να ελαχιστοποιεί το υπόλειμμα της διεργασίας. 

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 

• Παρακολουθεί στενά και θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος που έχει δημιουργήσει η έλλειψη και καθυστέρηση υλοποίησης υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Πελοπόννησο. 

• Επιδιώκει, σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση, λύσεις σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων, περιβαλλοντικά ασφαλείς και ορθολογικές, με υπέρβαση των καθυστερήσεων του παρελθόντος. Είναι απαραίτητη η ανταπόκριση των δήμων, η συνεργασία των φορέων της Αυτοδιοίκησης με την Πολιτεία και η επίδειξη υψηλού αισθήματος ευθύνης, ώστε να αποτραπεί η επιβολή βαριών προστίμων στη χώρα μας με την οριστική εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης, αλλά και προσβλέποντας στην ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη χώρα μας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 

• Παράλληλα, θα χρηματοδοτήσει και θα διευκολύνει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων (διαχείρισης βιοαποβλήτων, διαλογής στην πηγή οργανικών, άλλα συνοδά έργα), ώστε αφ’ ενός να αποτραπεί η επαναλειτουργία ανεξέλεγκτων χωματερών, αφ’ ετέρου να αποκατασταθεί το σύνολο των χωματερών της Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου της Περιφέρειας, που δημοπρατείται στις 31 Μαρτίου. 

• Θα εντείνει τις προσπάθειες επέκτασης της ανακύκλωσης σε όλη την Ελλάδα, αναγνωρίζοντας την αξία της ανακύκλωσης και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο σ’ ένα σύγχρονο τρόπο ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, που αποτελεί άλλωστε θεμελιώδη στρατηγικό στόχο του Υπουργείου, με σημαντικά οφέλη στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. 

«Είναι προφανές ότι δεν μας ικανοποιεί η σημερινή εικόνα, που θεωρούμε ότι πρέπει να ανατραπεί με τη συνεργασία της Κοινωνίας των Πολιτών. Στοχεύοντας στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, με το λιγότερο δυνατό κόστος για τους πολίτες, επιδιώκουμε τη μείωση των αποβλήτων προς επεξεργασία και εδαφική διάθεση, καθώς και τη διαχείριση αποβλήτων με σύγχρονους και περιβαλλοντικά ορθούς τρόπους» δήλωσε ο Υπ. Αν. ΠΑΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης. Και πρόσθεσε: 

«Υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης μέσω της προώθησης ανώτερων ιεραρχικά μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων», σας διαβεβαιώνουμε ότι από πλευράς μας θα δράσουμε στην κατεύθυνση της αλλαγής, της ανατροπής του τρόπου διαχείρισης, με τον εκσυγχρονισμό που επιχειρούμε σήμερα: αναγνωρίζοντας τα απόβλητα σαν έναν εν δυνάμει πόρο που πρέπει να αξιοποιηθεί».

Πηγή:www.capital.gr
 

ΚΟΡΥΦΗ