ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Περιφέρεια -

Δείτε τις ομάδες εργασίας που όρισε ο Π. Νίκας για τον καλύτερο συντονισμό του έργου της Περιφέρειας

Ο νέος Περιφερειάρχης ζήτησε από την κάθε Διεύθυνση να υποβάλει έκθεση με τα προβλήματα και τις προτάσεις της. Η συνάντηση θα επαναληφθεί.

ΚΟΡΥΦΗ