ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Δημοτικά -

Βλ. Τσιώτος .. “Να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής”

Πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής με έργα και συνεργασίες και όχι με λόγια και δικαιολογίες.

Ανάρτηση του Βλ. Τσιώτου, επικεφαλής της μειοψηφίας στο Ξυλόκαστρο

Η αρμονική συνεργασία με την Περιφέρεια θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για μια Δημοτική Αρχή η οποία έχει την βούληση να αντιμετωπίσει το πλήθος των προβλημάτων τα οποία εκκρεμούν.

Η προγραμματική σύμβαση είναι ένας τέτοιος τρόπος συνεργασίας. Καλείς έτσι την Περιφέρεια να εκτελέσει ένα έργο της δικαιοδοσίας σου για το οποίο δεν διαθέτεις το ανθρώπινο δυναμικό και τους οικονομικούς πόρους.

Ο Δήμος μας από το 2014 έχει συνάψει μόνο μία προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια για το γήπεδο των Ροζενών!!! Αντίθετα άλλοι Δήμοι έχουν εκτελέσει με τον τρόπο αυτό πληθώρα αναγκαίων έργων.

Όπως προκύπτει από το βίντεο ένας σημαντικός αριθμός ρεμάτων στην Κορινθία , τα οποία μέχρι τον Αύγουστο ήταν στην ευθύνη των Δήμων, έχουν καθαριστεί ή οριοθετηθεί από την Περιφέρεια.

Σε αυτά δεν περιλαμβάνεται κανένα ρέμα του Δήμου μας, εκτός από το πολύ σημαντικό έργο του εγκιβωτισμού του Σύθα το οποίο όμως έχει ξεκινήσει από προηγούμενες δημοτικές περιόδους.

Η διευθέτηση των ρεμάτων της περιοχής όμως αποτελεί μια αναγκαία παρέμβαση η οποία θα έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί.

Ο καθαρισμός , η εκβάθυνση και η διάνοιξη των διατομών των ρεμάτων όπου απαιτείται θα αυξήσει την παροχετευσιμότητα τους, δίνοντας έτσι την δυνατότητα να εκτονωθεί με ασφάλεια το υδάτινο φορτίο.

Πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής με έργα και συνεργασίες και όχι με λόγια και δικαιολογίες.

 

ΚΟΡΥΦΗ