ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Περιφέρεια -

Αποτελέσματα Περιφέρειας Πελοποννήσου  σε 874 απο 1750

Αποτελέσματα Περιφέρειας Πελοποννήσου σε 874 απο 1750

Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο
53,30  68.094

Νέα Πελοπόννησος ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
46,70 59.652
 

ΚΟΡΥΦΗ