ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Δημοτικά -

Απογραφή-εξπρές για απολύσεις στους δήμους

Μέχρι τώρα οι δήμαρχοι αρνούνται να συμμετάσχουν στη σχετική διαδικασία, καθώς εκτιμούν ότι η αναλυτική καταγραφή του προσωπικού συνδέεται με επικείμενες απολύσεις που έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα.

Σε νέα απογραφή-εξπρές των νομικών προσώπων των δήμων μέχρι τις 31 Μαΐου, προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών. Η 31η Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητά με την αναλυτική καταγραφή των νομικών προσώπων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, καθώς και του προσωπικού που απασχολούν.

Η νέα απογραφή θα συμβάλει στον προγραμματισμό για καταργήσεις και συγχωνεύσεις νομικών προσώπων των ΟΤΑ από όπου θα προκύψει πλεονάζον προσωπικό το οποίο θα αποτελέσει ένα μεγάλο ποσοστό για τις 25.000 διαθεσιμότητες και τις 4.000 απολύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Η πλειονότητα των δήμων θα ενταχθεί στο δεύτερο πακέτο αξιολόγησης δομών που αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο ενώ ολοκληρώνονται τα νέα οργανογράμματα 13 δήμων μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Οι πλεονάζοντες, θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λαμβάνοντας το 75% των αποδοχών τους για ένα έτος.


Τι ζητά το υπουργείο από τους δήμους


Το υπουργείο Εσωτερικών ζητά, όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του το «Έθνος», από τους δήμους τα εξής:


- την επωνυμία του φορέα

- τη νομική μορφή του φορέα

- εαν είναι ΝΠΔΔ ( Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) ή ΝΠΙΔ ( Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου)

- αναλυτική παρουσίαση του απασχολούμενου προσωπικού


Στον πίνακα προβλέπεται η πλήρης καταγραφή των υπηρετούντων υπαλλήλων ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκουν, αλλά και το είδος της σύμβασης με την οποία υπηρετούν.


Στο ίδιο έγγραφο ζητείται να αναγραφεί και το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης που λαμβάνει


Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά επιχειρείται μια νέα απογραφή του προσωπικού μέσα απ' την οποία θα προκύψει μια δεξαμενή πλεονάζοντος προσωπικού απ' το οποίο θα προκύψουν και οι υπάλληλοι που θα απολυθούν ή θα τεθούν σε διαθεσιμότητα.


Απρόθυμοι οι δήμαρχοι να συμμετάσχουν


Μέχρι τώρα οι δήμαρχοι αρνούνται να συμμετάσχουν στη σχετική διαδικασία, καθώς εκτιμούν ότι η αναλυτική καταγραφή του προσωπικού συνδέεται με επικείμενες απολύσεις που έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα.


Το θέμα των συγχωνεύσεων – καταργήσεων απασχόλησε ακόμη και το χθεσινό συνέδριο των δημάρχων του Λεκανοπεδίου, στο οποίο υποστηρίχθηκε ότι η συγχώνευση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο λουκέτο των κοινωνικών υπηρεσιών.

ΚΟΡΥΦΗ