ΚΟΙΝΩΝΙΑ -

Απεργούν οι δικηγόροι μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2015, σε έκτακτη συνεδρίαση του, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, την αποχή των δικηγόρων από 9 έως και 15 Δεκεμβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2015, σε έκτακτη συνεδρίαση του, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, την αποχή των δικηγόρων από 9 έως και 15 Δεκεμβρίου 2015 από τα καθήκοντά μας, σύμφωνα με την από 5-12-2015 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, την οποία και επικυρώνει.

Κόρινθος, 8-12-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παναγιώτης Αθ.Νικολόπουλος     Χρήστος  Ζαρρής  

ΚΟΡΥΦΗ