ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ -

Ακροκόρινθος .. η εντυπωσιακότερη Ακρόπολη της Ελλάδας από drone

Η Ακροκόρινθος, η Άνω Κορίνθια, η ακρόπολη της αρχαίας Κορίνθου, είναι ένας μονολιθικός βράχος που επιβλέπει την αρχαία πόλη της Κορίνθου. 

«Είναι η πιο εντυπωσιακή από τις ακροπόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας»,

κατά την εκτίμηση του George Forrest. Ο Ακροκόρινθος ήταν συνεχώς καταλημένος από τους αρχαϊκούς χρόνους μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. 

Η αρχαϊκή ακρόπολη της πόλης, σε καλή αμυντική θέση λόγω της γεωμορφολογίας της, ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, καθιστώντας την έδρα των στρατηγικών των ελληνικών θέσεων και αργότερα της Πελοποννήσου. 

Την υπερασπίστηκε ο Λέοντας Σγουρός για 3 χρόνια από τους Σταυροφόρους

ΚΟΡΥΦΗ