ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Εκπαίδευση - Υγεία -

Α’ ΕΛΜΕ Κορινθίας: Δωρεάν έκδοση πιστοποιητικών υγείας των μαθητών

Στο δεύτερο αίτημα βρήκαμε θετική ανταπόκριση από την τότε Διοίκηση του Νοσοκομείο Κορίνθου

Με παλαιότερες παρεμβάσεις του το Δ.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας έχει επισημάνει τα προβλήματα που δημιουργεί η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους στους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

όσον αφορά την έκδοση του πιστοποιητικού υγείας, δικαιολογητικού απαραίτητου για την εγγραφή στο σχολείο τους. Είχαμε ζητήσει, απευθυνόμενοι βέβαια προς το Υπουργείο Υγείας, οι συμβεβλημένοι με Ασφαλιστικά Ταμεία ιδιώτες γιατροί να μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά υγείας πέραν του ορίου των 200 συνταγών, χωρίς επιβάρυνση για τους γονείς των μαθητών, ενώ παράλληλα τα Κέντρα Υγείας και τα Νοσοκομεία να συγκροτούν επιτροπές γιατρών με τις απαραίτητες ειδικότητες, ώστε να εκδίδεται το πιστοποιητικό υγείας σε μια και μόνη επίσκεψη. Στο δεύτερο αίτημα βρήκαμε θετική ανταπόκριση από την τότε Διοίκηση του Νοσοκομείο Κορίνθου.

Παρόμοια διάθεση επίλυσης του προβλήματος επιδείχθηκε από την Διοίκηση του Γ. Ν. Κορίνθου σε συνάντηση με αντιπροσωπεία της Α΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας, τη Δευτέρα 22-9-14, αφού προθυμοποιήθηκε να συγκροτήσει εκ νέου επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών υγείας (όπως άλλωστε είχε πράξει και το καλοκαίρι). 

Για να διευκολυνθούν όμως οι μαθητές μας είναι απαραίτητο οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων να μάς κοινοποιήσουν το συντομότερο δυνατόν τον αριθμό των μαθητών του σχολείου τους που δεν έχουν ακόμη προσκομίσει το πιστοποιητικό υγείας, ώστε να μπορέσει η Διοίκηση του Νοσοκομείου Κορίνθου να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα επισκέψεων για την άμεση και δωρεάν έκδοση πιστοποιητικών υγείας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΙΣΤΑ

ΚΟΡΥΦΗ