ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την την αποκατάσταση ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 20ης Μαΐου στο Σχίνο

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την την αποκατάσταση ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 20ης Μαΐου στο Σχίνο

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής με σκοπό την αποκατάσταση ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 20ης Μαΐου στο Σχίνο
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ