ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Βέλο-Βόχα .. Ερωτηματικά πίσω από την ανεξαρτητοποίηση του Μιχ. Λιάκου από το συνδυασμό Μανάβη

Βέλο-Βόχα .. Ερωτηματικά πίσω από την ανεξαρτητοποίηση του Μιχ. Λιάκου από το συνδυασμό Μανάβη

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο (πέραν της απουσίας των λόγων της ανεξαρτητοποίησης) είναι ότι οι πρώτες αντιδράσεις μοιάζουν χαλαρές και κανείς μέχρι στιγμής δεν του ζητά να παραδώσει πίσω την έδρα στον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη.
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ