Ελάχιστος αποδείχτηκε ο βίος του Κοινωνικού Φαρμακείου που ίδρυσαν από κοινού ο Δήμος Κορινθίων και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Κορινθίας (ΦΣΚ). Αφού πέρασαν δυο χρόνια για ξεκινήσει να λειτουργεί, τελικά, έκλεισε πριν λίγες ημέρες και πριν συμπληρώσει δύο επίσημους μήνες ζωής!

Ο λόγος είναι πως το μισθωτήριο του χώρου ο οποίος είχε παραχωρηθεί από τον δήμο στον ΦΣΚ (τα πρώην ΚΕΠ στην οδό Αδειμάντου) είχε λήξει στις 28 Φεβρουαρίου.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως 40 μέρες αργότερα από τη λήξη του μισθωτηρίου, στις 8 Απριλίου, ο χώρος φιλοξενούσε τη συνέντευξη Τύπου για την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του! Λίγες ώρες, δε, αργότερα, την ίδια μέρα, το ρεύμα κόπη- κε και μέχρι να γίνει αντιληπτό (δεδομένου πως το ΚΦ λειτουργούσε μία φορά την εβδομάδα) μια σειρά από ευαίσθητα φάρμακα που συντηρούνταν στο ψυγείο χάλασαν και πετάχτηκαν!

Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια στην δι- άρκεια του τελευταίου δημοτικού συμβουλίου, όταν το έθεσε προ ημερήσιας διάταξης ο δημοτικός σύμβουλος της Συμμαχίας Πολιτών Χρήστος Κορδώσης, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό και ζήτησε να μάθει τι ακριβώς σχεδιάζει η δημοτική αρχή.

Ο δήμαρχος Αλ. Πνευματικός, στην απάντησή του, άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι δεν θα επαναλειτουργήσει, δεδομένου πως ο δήμος σε συνερ- γασία με την περίφημη και πανταχού πα- ρούσα UNESCO Πειραιώς λειτουργεί ένα κοινωνικό φαρμακείο στο Λέχαιο, για το οποίο ΦΣΚ αναφέρει πως δεν γνωρίζει κάτω από ποια νομιμοποίηση λειτουργεί η συγκεκριμένη δομή.

Παράλληλα ο δήμαρχος, προέτρεψε και για την ενίσχυση του ρόλου του Κοινωνικού Φαρμακείου Αλληλεγγύης. Το θέμα βέβαια είναι –αφού ο δήμος είχε ήδη όλες αυτές τις εναλλακτικές που παρουσίασε ο δήμαρχος- γιατί προχώρησε η συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο, ή γιατί δεν αναζητήθηκε ένας νέος χώρος να μετακομίσει το Κοινωνικό Φαρμακείο.

Τα πρώτα βήματα Η ιστορία του ΚΦ ξεκίνησε στις αρχές της κρίσης, όταν ο δήμος Κορινθίων επιχείρησε να στήσει μία υποτυπώδη δομή Κοινωνικού Φαρμακείου για να καλύψει τις αναγκες που είχαν δημιουργηθεί και ενώ τότε δεν υπήρχε ακόμη το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Αλληλεγγύης.

Η δομή αυτή δεν προχώρησε. «Τότε στον Φαρμακευτικό Σύλλογο είπαμε πως εφ’ όσον υπάρχει ανάγκη για μια τέτοια δομή ο Σύλλογος μας πρέπει να είναι μέσα», μάς λέει η κυρία Αναστασία Μπάρτζη, πρόε- δρος του ΦΣΚ. «Ξεκινήσαμε λοιπόν να κάνουμε το Κοινωνικό Φαρμακείο, όμως επειδή υπάρχει νομικό κενό δεν προβλέπει η νομοθεσία πως γίνονται τέτοιου τύπου δομές είπαμε να φτιάξουμε ένα καταστατικό λειτουργίας σε συνεργασία με τον Δήμο για να λειτουργήσουμε νόμιμα».

Το καταστατικό ετοιμάστηκε και στάλθη- κε στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου από την οποία -αφού μεσολάβησαν αλλαγές, παρατηρήσεις και τροποποιήσεις- τελικά εγκρίθηκε. Στο τέλος σχεδόν του 2013, τον Νοέμβριο, πέρασε και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο καταστατικό περιγράφεται ότι η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι ευθύνη του ΦΣΚ, αλλά όλες οι υπο- δομές (στέγαση, πάγια έξοδα, ηλεκτροδότηση κλπ) είναι στην ευθύνη του δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος λίγο μετά την έγκριση του καταστατικού ενημέρωσε πως θα παραχωρηθεί το κτίριο των ΚΕΠ. Είναι πλέον αρχές του 14 (και, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων) το Κοινωνι- κό Φαρμακείο ετοιμάζεται να εγκατασταθεί σε έναν χώρο που έχει ζωή μόλις έναν χρόνο. Με βάση τον χώρο, ο ΦΣΚ ξεκινά την συλλογή φαρμάκων και την αναζήτηση επίπλων, ψυγείων, υπολογιστών για να ξεκινήσει η λειτουργία κ.λπ. Στο μεταξύ, όμως, ξεκινά η προεκλογι- κή περίοδος, ακολουθούν οι εκλογές και το καλοκαίρι και οι διαδικασίες παγώνουν.

Τον Οκτώβριο του 2014, όταν όλα πλέ- ον είχαν λήξει και είχαν οριστεί και οι νέοι υπεύθυνοι του τομέα Κοινωνικής Πολιτικής, η δημιουργία του ΚΦ μπαίνει στην τελική ευθεία. Ένας φαρμακοποιός δώρισε τα έπιπλα, τα μέλη του ΦΣΚ μετέφεραν στο νεοσύστατο χώρο τα φάρμακα που κρατούσαν μέχρι τότε στις αποθήκες τους και ο ΦΣΚ ζητά να οριστεί ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι της εξυπηρέτησης.

Αυτό ήταν και το πιο δύσκολο κομμάτι, καθώς εκτός από άριστη συνεργασία με τις υπηρεσίες του δήμου ήθελε και έναν λεπτομερή διαχωρισμό, καθώς πολλοί δικαιούχοι καλύπτονταν λαμβάνοντας φάρμακα από το νοσοκομείο. Αυτόν τον διαχωρισμό έπρεπε να τον κάνει η Διοικούσα Επιτροπή. Σε αυτήν συμμετείχαν εκπρόσωποι της Μητρόπολης, του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου, του ΔΙ.ΛΟ.ΦΑ.ΚΟ. (ΔΙανεμητικού ΛΟγαριασμού ΦΑρμακοποιών ΚΟρινθίας), του Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Δήμου Κορινθίων.

Υπήρχε, τέλος και ένας κοινωνικός λειτουργός προερ- χόμενος από το Κέντρο Κοινωνικής Πολiτικής. Οι τέσσερις από τους πέντε φορείς (Μητρόπολη, ΙΣΚ, ΦΣΚ και ΔΙΛΟΦΑΚΟ) ορίζουν άμεσα τους εκπροσώπους τους, αλλά ο δήμος τους ορίζει τον Φεβρουάριο του 2015. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου, μόνο που πλέον δεν υπάρχει έδρα καθώς το μισθωτήριο λήγει στις 28 του μήνα και κανείς δεν το ξέρει!

Με το φως των κεριών

Το ΚΦ λειτουργεί για μερικές εβδομάδες τους τρεις μήνες της άνοιξης, τον Απρίλιο γίνεται και σχετική πανηγυρική συνέντευξη Τύπου, το ρεύμα κόβεται και ευτυχώς που τον Μάιο η μέρα μεγαλώνει, αλλιώς το φαρμακείο θα λειτουργού- σε υπό το φως των κεριών! Ο ΦΣΚ στέλνει επιστολές αρχικά προς τον δήμαρχο στις 20 Μαΐου και στην συνέχεια προς το Δημοτικό Συμβούλιο (28 Μαΐου) για το τι μέλλει γενέσθαι.

Απάντηση δεν έρχεται παρά στις 2 Ιουνίου, από τον αντιδή- μαρχο κοινωνικών υπηρεσιών Σταύρο Κεφάλα, ο οποίος καταλογίζει ευθύνες στον ΦΣΚ για τη μη λειτουργία του ΚΦ, σημειώνοντας πως από την ημέρα που εγκρίθηκε το καταστατικό στο Δ.Σ. «για 15 μήνες και παρά τις οχλήσεις μας» δεν έγινε τίποτα από την μεριά του ΦΣΚ για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Τέτοιες οχλήσεις, όμως, όπως λέει ο ΦΣΚ δεν υπήρξαν ποτέ, αντιθέτως υπήρξε κωλυσιεργεία, καθώς ο δήμος όρισε τον Φεβρουάριο τους εκπροσώπους του στην Δ.Ε. ενώ και η ορισθείσα κοινωνική λειτουργός δεν αποδέχτηκε με προθυμία τον ρόλο της κάτι που επέφερε περαιτέρω καθυστερήσεις.