ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Δημοτικά -

ΤΕΛΙΚΑ Ξυλόκαστρο - Ευρωστίνη

Σε 36 από 55 τμήματα στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης - 65 % ΣΥΝΟΛΟΥ

Σε 55 από 55 τμήματα - 65% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΣΙΩΤΟΣ 3475 -  27,54 - 7 ΕΔΡΕΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 2698 - 21,38 - 6 ΕΔΡΕΣ
ΚΑΡΑΒΑΣ 2272 - 18,00 - 5 ΕΔΡΕΣ
ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ 2584 - 20,489 - 6 ΕΔΡΕΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 1367 - 10,83 - 3 ΕΔΡΕΣ
ΛΑΕ 224 - 1,77 - Ο ΕΔΡΕΣ

ΚΟΡΥΦΗ