ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Περιφέρεια -

Στην Choose ανέθεσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Choose θα δημιουργήσει τα υλικά για την επικοινωνία, η οποία θα αναπτυχθεί online και offline με συνδυασμό καταχωρίσεων, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ

Έναν νέο λογαριασμό πρόσθεσε στο πελατολόγιό της η Choose, μετά από σχετικό διαγωνισμό, αυτόν της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το έργο αφορά τη «Δημιουργία Διαφημιστικής Καμπάνιας» στο πλαίσιο της Πράξης «Μυθική Πελοπόννησος – Συνδυασμένες ενέργειες τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Η Choose θα δημιουργήσει τα υλικά για την επικοινωνία, η οποία θα αναπτυχθεί online και offline με συνδυασμό καταχωρίσεων, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ, ενώ το συνολικό κονδύλι ανέρχεται στις 400.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΚΟΡΥΦΗ