Ο οίκος αξιολόγησης S&P υποβάθμισε τη γαλλική πιστοληπτική ικανότητα σε ΑΑ με σταθερές προοπτικές το πρωί της Παρασκευής. Η αξιολόγηση του Παρισιού από την S&P βρισκόταν στο ΑΑ+ με αρνητικές προοπτικές.

Ο οίκος αιτιολογεί την κίνησή του με το σκεπτικό πως οι πρόσφατες δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και οι επεμβάσεις στους τομείς των αγαθών, των υπηρεσιών και το εργασιακό τοπίο δεν βελτιώνουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, ενώ η υψηλή ανεργία μειώνει την στήριξη των πολιτών σε νέα μέτρα δομικών και δημοσιονομικών αλλαγών.

«Θεωρούμε επίσης πως η αδύναμη ανάπτυξη περιορίζει την ικανότητα του γαλλικού κράτους να προωθήσει τη δημοσιονομική εξυγίανση» αναφέρει επίσης η S&P στην αιτιολόγηση της υποβάθμισης.

Με το ΑΑ, το Παρίσι παραμένει στην περιοχή της υψηλής διαβάθμισης. Οι σταθερές προοπτικές της αξιολόγησης σημαίνουν ότι η Γαλλία δεν απειλείται άμεσα με νέα υποβάθμιση.