ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Σκουπίδια -

“Σενάρια θερινής νυκτός”

Πρέπει να γίνει σαφές προς όσους απεργάζονται παρόμοιες μεθοδεύσεις ότι θα βρουν απέναντι ενωμένους και αποφασισμένους όλους τους δημότες του Δήμου μας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (για τη φημολογία περί μεταφοράς απορριμμάτων της Κορίνθου στο Ξυλόκαστρο)

Η αποκάλυψη γραπτών σεναρίων τα οποία διακινούνται εσωτερικά στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου ( αλήθεια με ποια εντολή;) περί μετατροπής του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σε χώρο υποδοχής του υπολείμματος επεξεργασίας των απορριμμάτων της Κορινθίας σε μόνιμη βάση, αλλά και της Αργολίδας για μέγιστο διάστημα 3 ετών ( ουδέν μονιμότερο του προσωρινού ) μας αναγκάζουν να ξεκαθαρίσουμε για μια ακόμη φορά την πάγια και αταλάντευτη θέση μας:  

1.      Ο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης είναι ένα σύγχρονο έργο που κατασκευάστηκε για να εξυπηρετεί μόνο τις Δημοτικές ενότητες Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και Φενεού και τις προβλεπόμενες ποσότητες, σύμφωνα με τους όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τις προϋποθέσεις της άδειας λειτουργίας του. ( Ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

Η μελέτη λειτουργίας του ΧΥΤΑ καθορίζει με σαφήνεια ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί πάνω από 12.500 τόνους σε οποιαδήποτε μορφή ανά έτος.  Η μη ύπαρξη μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα για οποιονδήποτε σχεδιασμό αύξησης των ποσοτήτων υποδοχής.

Ο υπάρχων βιολογικός καθαρισμός μετά βίας μπορεί να διαχειριστεί  τα υπάρχοντα στραγγίδια που απορρέουν από την διαχείριση των δικών μας απορριμμάτων. Τυχόν αύξηση της ποσότητας των απορριμμάτων σημαίνει ότι τα παραγόμενα στραγγίδια θα καταλήγουν στο υπέδαφος, στον υδροφόρο ορίζοντα και στον Κορινθιακό!

Η προνοητικότητα και η αποφασιστικότητα των πρώην Δήμων Ξυλοκάστρου και Ευρωστίνης και Φενεού να διαχειριστούν τα απορρίμματα τους με υπευθυνότητα και αίσθημα περιβαλλοντολογικής συνείδησης και ευαισθησίας, αντί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και να επιβραβευτεί εμπράκτως , φαίνεται να  αποτελεί λόγο τιμωρίας και καταστροφής στην Ελλάδα του 2016.

Πρέπει να γίνει σαφές προς όσους απεργάζονται παρόμοιες μεθοδεύσεις ότι θα βρουν απέναντι ενωμένους και αποφασισμένους όλους τους δημότες του Δήμου μας. Εμείς από την θεσμική μας θέση είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την φυσιογνωμία του Δήμου μας μετατρέποντας παρόμοια σενάρια σε <<όνειρα θερινής νυκτός>>. Στέλνουμε λοιπόν σε όλους το ξεκάθαρο μήνυμα:

Ο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης κατασκευάστηκε για να διαχειριστεί τα απορρίμματα του Δήμου μας. Δεν υπάρχει ούτε η δυνατότητα, ούτε η πρόθεση να φιλοξενήσει απορρίμματα σε οποιαδήποτε μορφή και κατάσταση από άλλους Δήμους.

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΙΖΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΚΟΡΥΦΗ