ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -

Προχωρά η διαχείριση απορριμμάτων στην Πελοπόννησο

Η οικονομική επιτροπή αποφάσισε να κηρυχθούν υπό απαλλοτρίωση 278,1 στρέμματα στην Αρκαδία και 91 στρέμματα στη Λακωνία.

ΚΟΡΥΦΗ