ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Κοινωνικά -

Μνημείο θα χαρακτιριστεί η σιδηροδρομική γραμμή Μύλων - Ναυπλίου - Καλαμάτας

Τον χαρακτηρισμό ως μνημείου των υποδομών και της γραμμής του σιδηροδρομικού δικτύου Μύλων - Ναυπλίου - Καλαμάτας, εξετάζει το υπουργείο Πολιτισμού.

Τον χαρακτηρισμό ως μνημείου των υποδομών και της γραμμής του σιδηροδρομικού δικτύου Μύλων - Ναυπλίου - Καλαμάτας, εξετάζει το υπουργείο Πολιτισμού.

Στο Δήμο Καλαμάτας έφθασε έγγραφο της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Δυτικής Ελλάδος του υπουργείου Πολιτισμού, με θέμα «Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείο των υποδομών και της γραμμής του Σιδηροδρομικού Δικτύου Μύλων - Ναυπλίου -Καλαμών Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Στο έγγραφο αναφέρεται, μεταξύ άλλων: «Παραπέμπουμε το φάκελο της υπόθεσης, που αναγράφεται στο θέμα, με έκθεση τεκμηρίωσης, προκειμένου να εισαχθεί για γνωμοδότηση στο ΚΣΝΜ (Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων), σύμφωνα με το Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς"».

http://www.argolikeseidhseis.gr/
 

ΚΟΡΥΦΗ