ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ -

Λείπουν κλίνες από την Πελοπόννησο, σύμφωνα με τον επιχειρηματία Αλ. Αγγελόπουλο

«Αυτό που χρειάζεται η Πελοπόννησος είναι οι κλίνες! Είναι εμφανές ότι της λείπει ο “όγκος”. Δηλαδή, ενώ έχει πολύ καλές επιχειρήσεις, αυτές δεν επαρκούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για τον προορισμό.

ΚΟΡΥΦΗ