ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Δημοτικά -

Κρίθηκε το αποτέλεσμα στη ΝΕΜΕΑ

Στο 85% η ενσωμάτωση στη ΝΕΜΕΑ τα αποτελέσματα

Στο 85% η ενσωμάτωση στη ΝΕΜΕΑ τα αποτελέσματα

ΦΡΟΥΣΙΟΣ 34,1%
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ 30,4
ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ 21,1%
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 14,3%

ΚΟΡΥΦΗ