ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ -

Κόρινθος 1908: Άρδευση Βόχας - Υδρευση Κορίνθου

Στους Κορίνθιους όμως επικρατούσε η καχυποψία, οτι όσα υποστήριζαν οι «πολιτευόμενοι Κορίνθιοι βουλευταί και δήμαρχοι ..» κ.ο.κ., ανέκαθεν ήσαν λόγια.

ΚΟΡΥΦΗ