ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ -

ΙΝΚΑ Κορινθίας .. Δεν υπάρχει προσωπικό ασφαλείας στα Κοιμητήρια του Δήμου Κορινθίων

Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει προσωπικό ασφαλείας στα κοιμητήρια αλλά και το συμβατικό προσωπικό που φέρεται να διαθέτουν, δεν εμφανίζεται επαρκώς στους άνω χώρους

Μετά από δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, καταγγελίες καταναλωτών και αυτοψίες στα κοιμητήρια του Δήμου Κορινθίων για μεγάλο χρονικό διάστημα, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει προσωπικό ασφαλείας στα κοιμητήρια (ιδίως των Εξαμιλίων και της Ζωοδόχου Πηγής, όπου και το μεγαλύτερο πρόβλημα), αλλά και το συμβατικό προσωπικό που φέρεται να διαθέτουν, δεν εμφανίζεται επαρκώς στους άνω χώρους, ιδίως τις κρίσιμες ώρες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλαπλά κρούσματα εγκληματικότητας, που δημιουργούν μια ζοφερή κατάσταση στα κοιμητήρια, η οποία δεν συνάδει με την ανάγκη των συγγενών των νεκρών να θρηνούν τους αγαπημένους τους με ασφάλεια και ηρεμία.

Με σειρά εγγράφων μας, τονίσαμε στον Δήμο Κορινθίων ότι

  • Επιβάλλεται να υπάρχει επαρκής και συνεχής φύλαξη όσων κοιμητηρίων εμφανίζονται κλοπές και επιθέσεις στους συγγενείς των νεκρών.
  • Επιβάλλεται να υπάρχει καθαριότητα στα κοιμητήρια και ευταξία των τάφων.
  • Επιβάλλεται να απαντάτε στους δημότες που διατυπώνουν ερωτήματα για την κατανομή των τελών που καταβάλλουν για τα κοιμητήρια και να επιβάλλετε τέλη ακολουθώντας τα πλαίσια πρωτίστως του ν.3587/2007 καθότι στο πεδίο αυτό είστε πάροχος υπηρεσιών.
  • Επιπλέον, τονίσαμε ότι η παροχή τακτικής καθαριότητας των κοιμητηρίων είναι αναγκαία τόσο για την ευπρέπεια των χώρων αυτών που είναι χώροι μνήμης, όσο και την προφύλαξη από πυρκαϊες.
  • Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν σειρά προβλημάτων στα κοιμητήρια του Δήμου σας, όπως πχ ζητούνται υπέρογκα ποσά για τέλη ανόρυξης, ενώ παράλληλα οι συγγενείς των νεκρών καταβάλλουν σε τρίτους άλλα ποσά για την ανόρυξη των τάφων, παρουσία δημοτικών υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση ποια τελικά είναι η υποχρέωση των συγγενών για καταβολή ποσών και πως αυτά τα ποσά δικαιολογούνται.

Ειδικά στο ζήτημα αυτό, υπάρχουν έγγραφες αναφορές προς τον Δήμο Κορινθίων που κατά προσφιλή του συνήθεια, δεν απαντώνται, πιθανά λόγω της προσήλωσης του Δήμου στο σχετικό ρητό του Περίανδρου («Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ») , που πάντως δεν μπορεί να αιτιολογήσει την απαρέσκεια του Δήμου Κορινθίων στις γραπτές απαντήσεις και εξηγήσεις.

Περαιτέρω και πάνω στο ζήτημα αυτό, σας υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί από ικανού χρόνου αίτηση πάνω από 100 δημοτών στον Δήμο σας (σύμφωνα με τα αρθ.125, παλαιό Άρθρο 77 του ν.3852/2010, άρθρο 215 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει και της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004) για συζήτηση στο Δημοτικό σας Συμβούλιο θεμάτων των Κοιμητηρίων, αίτηση που δεν έχει εισαχθεί εισέτι προς συζήτηση μη νόμιμα, αφού αυτές οι αιτήσεις συζητούνται εντός το πολύ 30 ημερών.       

Σας καλούμε λοιπόν να εισάγετε άμεσα προς συζήτηση την σχετική αίτηση. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα (ιδίως), τα ετήσια έσοδα του Δήμου σας από τα κοιμητήρια, είναι αρκούντως υψηλά.

Με βάση τα έσοδα που αναφέρονται στα δημοσιεύματα, αλλά ιδίως τις δημόσιες διαβεβαιώσεις τόσο του κ.Δήμαρχου, όσο και του υποψήφιου δημάρχου κ.Σταυρέλλη, περί υπάρξεως ταμειακού αποθέματος 24.000.000€, πρόδηλο είναι ότι ΜΠΟΡΕΙΤΕ εύκολα να επιλύσετε τα προβλήματα των κοιμητηρίων, ώστε οι συγγενείς των νεκρών να απολαμβάνουν ένα ασφαλές και ήρεμο περιβάλλον, όπως άλλωστε έχετε υποχρέωση να τους παρέχετε.

Εδώ , σας θυμίζουμε το σχετικό ρητό του Περίανδρου: ««Θνητά φρόνει»[1] και ζητούμε να το έχετε υπόψη σας.
Ελπίζουμε ότι επιτέλους ο Δήμος Κορινθίων, θα επιδείξει την δέουσα ευαισθησία και θα επιλύσει τα εξαιρετικής σημασίας προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.
                                                                 
Κόρινθος 9/5/2018
Με εξουσιοδότηση ΔΣ
 
 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αναστάσιος Μηλιώτης                                            
 

ΚΟΡΥΦΗ