Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο gmail δεν έχετε πρόβλημα εσείς αλλά η Google.
Μαζί με το gmail εκτός λειτουργίας βρίσκονται ακόμα και το Google+ αλλά και τα Google Hangouts.