ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Νερό - Σκουπίδια -

Βέλο-Βόχα .. Περιμένουν το Δήμαρχο να τηρήσει τις δεσμεύσεις του για σκουπίδια και νερό

Επιστολή προς το Δήμαρχο Βέλου Βόχας απέστειλε η "Πρωτοβουλία για το περιβάλλον-Πολίτες δήμου Βέλου-Βόχας" εκφράζοντας παράπονα για δεσμεύσεις από την πλευρά του Δημάρχου, οι οποίες ακόμη δεν έχουν πραγματοποιηθείθ. Πιο συγκεκριμένα η "Πρωτοβουλία" αναφέρει ότι ο Δήμαρχος ανέλαβε δεσμεύσεις για το θέμα των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης, των κάδων απορριμμάτων αλλά και της ποιότητας του νερού.

Επιστολή προς το Δήμαρχο Βέλου Βόχας απέστειλε η "Πρωτοβουλία για το περιβάλλον-Πολίτες δήμου Βέλου-Βόχας" εκφράζοντας παράπονα για δεσμεύσεις από την πλευρά του Δημάρχου, οι οποίες ακόμη δεν έχουν πραγματοποιηθείθ. Πιο συγκεκριμένα η "Πρωτοβουλία" αναφέρει ότι ο Δήμαρχος ανέλαβε δεσμεύσεις για το θέμα των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης, των κάδων απορριμμάτων αλλά και της ποιότητας του νερού.

Ο σύλλογος καλεί το Δήμαρχο να να δώσει άμεσες απαντήσεις στα παραπάνω θέματα. Ακολουθεί η επιστολή.

"Αξιότιμε κ. Δήμαρχε Βέλου Βόχας,

Τρεις μήνες συμπληρώνονται από την δημόσια συζήτηση-ενημέρωση που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία μας στις 5-7-2020 σχετικά με το θέμα των απορριμμάτων στον δήμο μας. Στην εκδήλωση αυτή, αναλάβατε κάποιες δεσμεύσεις, οι οποίες όμως παραμένουν εκκρεμείς, παρά και το νέο αίτημά μας, που στάλθηκε στο γραφείο σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις 18-08-2020 .

Σας καλούμε λοιπόν να τηρήσετε τις δεσμεύσεις σας και να ενημερώσετε άμεσα και δημόσια σχετικά με:

- Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποίησε ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ κατά την φωτιά στο ΚΔΑΥ Μπολατίου τον περασμένο Ιανουάριο.
- Τις ενέργειες του Δήμου σχετικά με την ανακύκλωση
- Το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων

Δεδομένου ότι δεν έχει οριστεί ακόμη δημόσια ενημέρωση σχετικά με το νερό στον δήμο μας, όπως έχετε δεσμευτεί ότι θα πραγματοποιηθεί, σας καλούμε να αναρτήσετε δημόσια τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιούνται σχετικά με την ποιότητα του νερού που φτάνει στα σπίτια μας.

Η βελτίωση της καθημερινότητάς μας είναι χρέος όλων μας και καθένας οφείλει να πράττει ό,τι μπορεί από την θέση που κατέχει. Η ενημέρωση των πολιτών και η άμεση κινητοποίηση για θέματα μείζονος σημασίας, όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων και η ύδρευση, αποτελούν ύψιστο καθήκον των διοικούντων.

Κατόπιν αυτών , προσβλέπουμε στην άμεση απάντηση και ανταπόκρισή σας".

Με εκτίμηση
Πρωτοβουλία για το περιβάλλον-Πολίτες δήμου Βέλου-Βόχας

ΚΟΡΥΦΗ