ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Νερό - Σκουπίδια -

Βέλο-Βόχα .. Περιμένουν το Δήμαρχο να τηρήσει τις δεσμεύσεις του για σκουπίδια και νερό

Επιστολή προς το Δήμαρχο Βέλου Βόχας απέστειλε η "Πρωτοβουλία για το περιβάλλον-Πολίτες δήμου Βέλου-Βόχας" εκφράζοντας παράπονα για δεσμεύσεις από την πλευρά του Δημάρχου, οι οποίες ακόμη δεν έχουν πραγματοποιηθείθ. Πιο συγκεκριμένα η "Πρωτοβουλία" αναφέρει ότι ο Δήμαρχος ανέλαβε δεσμεύσεις για το θέμα των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης, των κάδων απορριμμάτων αλλά και της ποιότητας του νερού.

ΚΟΡΥΦΗ