ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Εκπαίδευση -

Αιτήσεις για σίτιση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Εως και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σίτιση στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οι πρωτοετείς φοιτητές.

Εως και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σίτιση στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οι πρωτοετείς φοιτητές.

Η ανακοίνωση αφορά τους νεοεισελθόντες φοιτητές των ειδικών κατηγοριών: άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, Ελληνες εξωτερικού και παιδιά Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, αλλοδαπούς - αλλογενείς και απόφοιτους λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της ΕΕ μη ελληνικής καταγωγής, Ελληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. 

ΚΟΡΥΦΗ